ژواک دافغانستان دملی او هیواد پالو روڼ اندو ناپیلې ویب پانه   ٠   صدای افغانان روشن بین و روشن اندیش
 


 

عـیـسـی بــهــرام

 

 

     

 

      انسانستان

 

راشئ چی را ټول سره رنگونه کړو                   

 دا رنگونه موږ ښایسته گلونه کړو

 

سره او شنه او ژیړ او تور اوسپین کړو گډ 

رنگا رنگ تری ساز رنگه خالونه کړو

 

دا خالونه ستورﻱ کړو د شین آسمان

جوړ به دﯤ آسمان لاندﯤ کورونه کړو

 

ور به کړو کورونه مینانوته                  

ډک له مینانو به ښارونه کړو

 

مینه به قانون و ټاکودﯤ ښار کﯤ

پاک به له کینونه دا ټول زړونه کړو

 

لر او بر به وکرو گلان په کﯤ                                              

هر خوا به سمسور رنگین باغونه کړو

 

نه چی وﻱ خاطر په کﯤ دچا ملال

گرم په هر خوا به سرودونه کړو

 

نوم به ددﯤ ښار انسانستان کیږدو

ورک به ترﯤ خیلونه ملیتونه کړو

 

دا سپیڅلی ښار لکه ایمان به وﻱ

دلته چی اوسیږﻱبس انسان به وﻱ

 

دلته به نه زور نه زورور به وﻱ

هر انسان دیو بل برابر به وﻱ

 

ښځه به حقوق لکه دنر لرﻱ

مور ددﯤ  ټولنی لکه لمر به وﻱ

 

دلته به ماړه وﻱ ټول ډوډ ۍ باندﯤ

نه به دلته وږی نه سوالگر به وﻱ

 

ویره به دچا نه وﻱ جنگونونه

نه دچا لښکر نه یرغلگر به وﻱ

 

شپه لکه دمور غیږ به آرامه وﻱ

پاک لکه د پلار مینه سهار به وﻱ

 

هر خوا به ښوونځی وﻱ دالفت په کﯤ

لوی بهاند د علم سمندر به وﻱ

 

ته زما او زه له تا ځاریږو به

هر انسان د یو بل د زړه سر به وﻱ

 

سپینی به کوترﯤ په کﯤ الوزﻱ

سوله به وﻱ ژوند به وﻱ اختر به وﻱ

 

څوک د اوسیدوکه یی ارمان لرﻱ

ښه راغلاست ډیرځای انسانستان لرﻱ

                               

 

 

 

 

 

www.zhwak.com


 

بازگشت

 


 
 
© zhwak.com
All Rights Reserved